Logistyka magazynowa

Procesy magazynowe wspierane przez proponowane przez nas rozwiązania to:
 • obsługa zleceń do dostawców
 • obsługa kontroli dostawy towarów
 • obsługa oznakowania towarów przy przyjęciu do magazynu
 • zarządzanie rozmieszczeniem towarów w magazynie
 • obsługa zasilenia lokalizacji przeznaczonych do kompletacji
 • obsługa cross-dockingu
 • inwentaryzacja cząstkowa i pełna
 • obsługa zamówień od odbiorców
 • obsługa kompletacji
 • obsługa zestawów
 • obsługa zwrotów
 • obsługa reklamacji
 • obsługa dokumentów przewozowych i lisów przewozowych
 • zarządzanie opakowaniami zwrotnymi
 • zarządzanie partiami towarów
 • śledzenie partii towarów, między innymi wsparcie dla HACAP
 • zarządzanie numerami seryjnymi towarów.

 Współpraca z urządzeniami :
 • terminale przenośne
 • komputery przemysłowe na wózkach widłowych
 • wagi
 • systemy ważąco-etykietujące
 • drukarki etykiet
 • sieci radiowe
 • sieci telefonii komórkowej (pakietowa transmisja danych).

Najważniejsze korzyści jakie niesie ze sobą użytkowanie naszego systemu WMS:
 • redukcja kosztów magazynu
 • podniesienie wydajności pracy magazynu
 • uporządkowanie procesów i zasobów
 • optymalizacja procesów w magazynie
 • ułatwione nadzorowanie pracy magazynierów
 • śledzenie partii towarów
 • możliwość użycia nowoczesnych technologii logistycznych
 • podniesienie poziomu jakości przyjęcia i wydania towaru poprzez kontrolę jakości
 • lepsza jakość obsługi klienta poprzez eliminację błędów przy wydaniach
 • praca w różnorodnej strukturze magazynów
 • integracja z systemami zewnętrznymi ERP
 • redukcja kosztów stałych.

Dajcie nam szansę, a pomożemy Wam zaoszczędzić Wasz czas i pieniądze.