Czytniki kodów kreskowychDatalogic
Honeywell
Metapace
Zebra