Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej www.general-id.pl

§1
Informacje ogólne

1.    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową www.general-id.pl (zwany dalej: „Stroną”).
2.    Właścicielem Strony i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest General-ID Piotr Domański, ul. Kolejowa 21, 01-217 Warszawa NIP: 532-175-08-71 REGON: 145888266 zwana dalej GENERAL-ID.
3.    GENERAL-ID dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Stronę. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

§2
Rodzaj zbieranych danych

1.    Dane Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta na stronie poprzez wypełnienie Formularzy Zgłoszeniowych.
2.    Zakres gromadzonych danych obejmuje:
•    adres e-mail,
•    nazwę firmy,
•    imię i nazwisko osoby kontaktowej po stronie Klienta,
•    adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo i kraj),
•    numer telefonu,
•    NIP.
3.    Klient wypełniajac Formularz Zgłoszeniowy może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania subskrypcji Newsletter.
4.    Podczas korzystania ze Strony pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

§3
Sposób wykorzystania danych

1.    W przypadku zgłoszenia Klienta poprzez Formularz Rejestracyjny dane Klientów wykorzystywane są w celu realizacji zamówienia, w szczególności zrealizowania usługi, dostawy oraz wystawienia dokumentów księgowych.
2.    W przypadku osobistego kontaktu Klienta ze Stroną dane Klienta wykorzystywane są w celu związanym z przedmiotem kontaktu Klienta (realizacją zamówienia, obsługą reklamacji, itp.).

§4
Cookies

1.    Strona używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez GENERAL-ID na komputerze osoby odwiedzającej Stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez GENERAL-ID produkty oraz usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych rozwiązań na Stronie.
2.    GENERAL-ID wykorzystuje dwa typy plików cookies:
•    cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów,
•    cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Stronę, pozwala na przechowywanie danych pozwalających na poprawne działanie Strony i jej funkcji.
3.    GENERAL-ID wykorzystuje cookies własne w celu:
•    analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Strony korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4.    GENERAL-ID wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
•    popularyzacji Strony za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),
•    popularyzacji Strony za pomocą serwisu społecznościowego instagram.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),
•    zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
5.    Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Strony. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6.    Strona zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. GENERAL-ID nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Strony na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.


§5
Dostęp do danych

1.    Do danych osobowych zbieranych przez Stronbę bezpośredni dostęp mają jedynie uprawnieni pracownicy GENERAL-ID.
2.    Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Sposób wykorzystania danych”.
3.    Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści danych osobowych Państwa dotyczących, przetwarzanych przez GENERAL-ID, jak również prawo do żądania zmiany lub usunięcia danych osobowych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych osobowych Państwa dotyczących.
4.    GENERAL-ID zapewnia Klientom, którzy korzystają z usług firmy GENERAL-ID, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy wysłać maila z prośbą. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. GENERAL-ID może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujące prawo polskie a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez GENERAL-ID roszczeń od danego Klienta.

§6
Zabezpieczenia

1.    GENERAL-ID stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. GENERAL-ID zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
2. W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy o przetwarzaniu  przez nas danych osobowych w celu świadczenia naszych usług oraz w celach marketingowych. Administratorem Twoich danych jest General-ID Piotr Domański, ul. Kolejowa 21, 01-217 Warszawa NIP: 532-175-08-71 REGON: 145888266

§7
Zmiana polityki prywatności

1.    GENERAL-ID zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
2.    Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: rodo@general-id.pl.
3.    Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2018r.